Vi skal ha en liten konsert med et utvalg fra vårt repertoar søndag 1. juni kl. 1800 i vestibylen på sykehuset i Tønsberg. Vi inviterer pasienter, pårørende, ansatte og andre interesserte til å komme for å få et avbrekk i hverdagen og en liten musikalsk pause. Konserten er gratis. Velkommen til alle!

Vi håper at mange av pasientene kan komme sammen med besøkende, men kormedlemmene er også behjelpelige med transport ned fra avdelingen. Avdelingene får beskjed om hvor de kan ta kontakt ved transport-behov.

Log inn:

 

facebook