VIVALDI lite- den røde presten er på besøk og vi har gjort klart det røde rom i møtet mellom fortid og samtid, - mellom historien og oss.

Plakaten...

Om komponisten
Venetianeren Antonio Vivaldi begynte sin karriere som presteviet i året 1703, og på grunn av sin store ørnenese og sitt flammende røde hår fikk han tilnavnet Il prete rosso (the red priest). Allerede kort tid etter at han ble viet til prest valgte han å avslutte sin prestetjeneste. ? det var musikken som kallet. Hans far var en anerkjent fiolinist i Markuskirkens orkester, og Antonio fikk således tidlig et nært forhold til musikken som kunstform. Faren var også hans første lærer i meget ung alder.

Etter sitt korte presteliv ble Vivaldi ansatt som fiolinlærer ved et av de fire såkalte barnehjemskonservatoriene i Venezia Il Pio Ospedale della Pietá, hvor han med flere avbrudd virket det meste av sitt liv. Han komponerte, dirigerte orkestre og underviste barnehjemspikene i musikk. Vivaldi oppnådde stor internasjonal berømmelse gjennom sine komposisjoner, og hans ry som komponist og lærer førte til at han ble oppsøkt av en rekke av samtidens unge musikere. I årene som fulgte ble det en omfattende reisevirksomhet til diverse europeiske musikksentra både som utøvende musiker og som operakomponist, men han vendte stadig tilbake til sin fødeby, hvor han etter hvert oppnådde stor anseelse.

Det rike og allsidige musikkliv som utviklet seg i Venezia på slutten av 1600- og begynnelsen av 1700-tallet, utgjorde den naturlige bakgrunn for Vivaldis virksomhet. De kirkemusikalske tradisjoner som ble dyrket så vel i Markuskirken som ved barnehjemskonsertene, levde side om side med en frodig operaaktivitet. Begge genrer har i høy grad virket inn på Vivaldis produksjon på disse områdene, men det var instrumentalverkene som fikk størst historisk betydning.

Det er også fra periodene i Venezia at musikken ved kveldens konsert er skapt. De store korverkene er komponert for virksomheten ved La Pietá, og var sannsynlig originalt skrevet for 3-4 stemmig damekor.

Etter Vivaldis død i 1741 levde interessen for hans musikk videre, men den var hovedsakelig rettet mot noen få verker som ble trykket i løpet av hans liv (deriblant de fire årstider op. 8). På slutten av 1700-tallet ble hans musikk etter hvert glemt, og det var først gjennom den begynnende interessen for Bach på 1800-tallet at hans navn på nytt dukket opp.

Vivaldi hadde en formidabel musikalsk produksjon ? 450 konserter, 70 sonater, 50 operaer og et stort antall kirkemusikalske verker.

Log inn:

 

facebook