Koret har følgende struktur:

KorAspirant: Aspirant blir man etter prøvesang. Etter en prøvetid på 6 uker (6 gangers frammøte) vil styret i samråd med dirigent ta opp aspiranten som fullverdig medlem i koret.

Valen-Koret er delt inn i fire stemmegrupper: Sopran, alt, tenor og bass.

Sopran er den lyseste stemmegruppen for kvinner, og deles inn i 1. - og 2. sopran, mens stemmegruppen alt er den mørkeste - og deles inn tilsvarende. Mannsgruppene deles inn på samme måte hvor tenor er lysest og bass mørkest.

Et normalt "kor-år" følger skoleåret. Høstens fokus er som regel julekonserter, og planlegging/forberedelser for vårsemesteret. Det dukker også stadig opp spørsmål om deltakelse ved festivaler og spesielle arrangementer hvor hele eller deler av koret synger.

 

Log inn:

 

facebook