Sverre130Valen-koret ble stiftet av Sverre Valen i 1964. Vestfold-koret har som mål å utøve korsang på høyt nivå. Sverre Valen ledet koret til en fremtredende plass i norsk musikkliv og gikk av som dirigent i 1995. Valen ble avløst av Jan Helge Trøen, og Bård Bonsaksen overtok som dirigent og kunstnerisk leder i 1999. Høsten 2015 overtok Guy Poupart som dirigent og kunstneriskleder.

 

Korets repertoar er variert, og omfatter store deler av den klassiske korlitteraturen, typisk nordisk musikk, store klassiske verk, kirkemusikk og et allsidig utvalg av verdslig korlitteratur. Konsertene gjennomføres ofte i samarbeid med anerkjente solister, ensembler og orkestre.

 

utsnitt6 130Koret har flere ganger deltatt ved Vestfold Festspillene, ved Olavsfestdagene i Trondheim og Kirkefestspillene i Kristiansand. Hver jul holder Valen-koret godt besøkte konserter i Vestfold-kirker. Valen-koret har gjennom årene gjennomført en rekke utenlandsreiser, ikke minst til Roma hvor koret sang for paven på Petersplassen.

 

Det kan nevnes spesielt at

 

Valen-koret har gjennom årene gjennomført en rekke utenlandsreiser, ikke minst til Roma hvor koret sang for paven på Petersplassen.

 Paven
Pave Johannes Paul II takker dirigenten etter Valen-korets konsert i Peterskirken i Roma i 1987.

Log inn:

 

facebook